kira-beyannamesi-2013
  by /0 yorum

2014 Yılı Gelir Vergisi

Tebliğde, yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3 bin 300 lira olarak tespit edildi.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12 lira olarak belirlendi.

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için 800 lira, ikinci derece engelliler için 400 lira, üçüncü derece engelliler için 190 lira olacak.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da belirlendi. Yıllık kira bedeli toplamı, önümüzdeki yıl büyükşehir belediye sınırları içinde 5 bin 500 lira, diğer yerlerde 3 bin 800 lira olarak tespit edildi.

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı  9 bin 700 lira, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 21 bin lira olacak.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere bin 400 lira olarak belirlendi.

-Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesi-

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifeye göre 1 Ocak itibarıyla 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirmesinde birinci dilim 11 bin liraya kadar kadar yüzde 15; ikinci dilim 27 bin liranın 11 bin lirası  için bin 650 lira, fazlası yüzde 20; üçüncü dilim 60 bin liranın 27 bin lirası için 4 bin 850 lira, fazlası yüzde 27; dördüncü dilim 60 bin liradan fazlasının 60 bin lirası  için 13 bin 760 lira, fazlası yüzde 35 olarak belirlendi.

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş emtia ticaretini yapanların basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31 Aralık 2013 itibarıyla belirtilen hadleri aşmaması gerekecek.

Söz konusu ticareti yapanların, 2014 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla aşmamaları gereken hadler şöyle belirlendi:

“Büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtların yıllık alım ölçüsü 120 bin TL, yıllık satış ölçüsü 140 bin TL, büyükşehirlerde bulunanların ise alım ölçüsü 160 bin TL, yıllık satış ölçüsü 180 bin TL olacak.

– Bira ve şarap hariç içki-ispirto, sigara ve tütünde, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerinde, şeker-çayda büyükşehir belediye sınırları dışında kalanlarda yıllık alım ölçüsü 97 bin TL, yıllık satış ölçüsü 120 bin TL, büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise yıllık alım ölçüsü 110 bin TL, yıllık satış ölçüsü 150 bin TL olacak.

– LPG hariç akaryakıtta büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerlerde yıllık alım ölçüsü 140 bin TL, yıllık satış ölçüsü 150 bin TL, büyükşehir sınırları içinde yıllık alım ölçüsü 180 bin TL, yıllık satış ölçüsü 200 bin TL olacak.”

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama, 31 Aralık 2014’e kadar devam edecek.

2013 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı da yüzde 53,11 olarak hesaplandı.

  Yorum Yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *